Komerčné priestory

Upratovanie kancelárskych / obchodných / prevádzkových / skladových priestorov.

 • Čistenie okien a fasád
 • Údržba exteriéru a zelene
 • Tepovanie
 • Dodávka hygienického materiálu
 • Dezinfekcia a deratizácia
 • Správa budov

Obytné priestory

Upratovanie bytov / domov / spoločných priestorov.

 • Čistenie okien a fasád
 • Údržba exteriéru a zelene
 • Tepovanie
 • Žehlenie
 • Vypratávanie
 • Dezinfekcia a deratizácia

Cena

Cena našich služieb sa pohybuje od 11 € do 15 € / hod., v závislosti od celkového objemu prác.

Pre spracovanie predbežnej cenovej ponuky postačuje e-mailová alebo telefonická konzultácia vašich potrieb. 
Po vykonaní obhliadky vašich priestorov vám spracujeme záväznú ponuku.


Prečo Benest?

Pretože sme poctiví a féroví;

Voči našim zákazníkom

 • Žiadne nesplniteľné sľuby
 • Hľadanie optimálneho riešenia
 • Transparentné stanovenie objemu a ceny

Voči našim zamestnancom

 • Dôstojné ohodnotenie
 • Férové a ústretové jednanie
 • Motivovaní pracovníci = kvalitná služba

Kvalita

Naši pracovníci sú dôkladne zaškolení a starostlivo kontrolovaní. Sme poistení voči zodpovednosti za škody do 100 000 €.

Sme upratovací servis, ktorému naozaj záleží na vašej spokojnosti.


Naši zákazníci

S hrdosťou upratujeme:


Kontakt

Kancelária
Benest | poctivé upratovanie
Miletičova 23
Bratislava
821 09

Fakturácia
Benest B2B s.r.o. | Benest B2C s.r.o.
Páričkova 22
Bratislava
821 08

+421 903 247 139
info@benest.sk

Kontaktujte nás, ak vám môžeme akokoľvek pomôcť s upratovaním vašich priestorov.